Plan ćwiczeń kulturystycznych

Biorąc się za ćwiczenia kulturystyczne musimy bezwzględnie posiadać plan, według którego będziemy konsekwentnie wywiązywać się ze stawianych przed sobą zadań. Nie jest tajemnicą, że posiadanie planu we wszelkich podejmowanych przez nas działaniach zawsze ułatwia ich realizację.

Aby jednak móc stworzyć dobry plan ćwiczeń kulturystycznych, musimy zastanowić się przede wszystkim na tym, czego chcemy i jakie efekty, po wykonywaniu poszczególnych ćwiczeń, spodziewamy się uzyskać. Niektórzy bowiem marzą o zbudowaniu imponującej muskulatury i zdobyciu największej siły, inni skłaniają się ku rzeźbie, jeszcze innymi kieruje chęć zdobycia jednego i drugiego oraz ogólna poprawa sylwetki. W osiągnięciu tych celów nie pomoże nam jednak bezładne i nie rozplanowane bieganie na siłownię oraz rzucanie się bez zastanowienia na wszystkie sprzęty. Chaos i brak konsekwencji w wykonywaniu ćwiczeń to ostatnia rzecz, jaką potrzebują nasze mięśnie. Aby praca włożona w budowanie naszej muskulatury miała sens i przynosiła efekty, musi przebiegać w stałych, zróżnicowanych pod względem intensywności, treningach, które dodatkowo muszą też być oddzielone od siebie okresami potrzebnymi na regenerację mięśni i całego organizmu. Planowanie może przebiegać zarówno w minicyklach, jak i makrocyklach. Z reguły pamiętamy tylko o tym pierwszym sposobie i ustalamy przebieg treningów jedynie na dwa, trzy następne wizyty na siłowni. Zaleca się jednak planowanie również na dłuższy okres, nawet cały rok. Zabierając się do przygotowania prawidłowego planu ćwiczeń kulturystycznych, musimy mieć na uwadze etap, na którym obecnie, w pracowaniu nad masą mięśniową, jesteśmy. Inaczej bowiem będzie wyglądał trening w okresie, w którym powinniśmy budować masę, inaczej w czasie wzmacniania siły i wytrzymałości, jeszcze inaczej w czasie regeneracji. Mając to na względzie, powinniśmy ustalić odpowiednią ilość treningów w tygodniu oraz ich rozłożenie z uwzględnieniem konieczności pracy nad różnymi partiami mięśniowymi i na różnym poziomie intensywności. Musimy zastanowić się nad obciążeniem, z jakim zamierzamy ćwiczyć, liczbą powtórzeń, serii, długością pauz zarówno między seriami, jak i treningami. Wszystkie te rzeczy powinny być starannie uporządkowane i zapisane, tak, abyśmy później mogli sprawdzić skuteczność i efektywność rozplanowanych przez nas cyklów ćwiczeń.

Całe to staranie wynika z faktu, iż nie należy lekceważyć poważnej dyscypliny sportowej, jaką jest kulturystyka i byle jak się do niej zabierać. Możemy być pewni, że najważniejsze, co pozwoli nam uniknąć błędów oraz tracenia sił i czasu na nic nie dające, bo wykonywane w sposób bezmyślny, podnoszenie ciężarów, to dobry plan uwzględniający przebieg ćwiczeń.

Kategorie: Kulturystyka

0 Komentarzy

Dodaj komentarz